Opodatkowanie przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych

Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Czytaj dalej

Opublikowano , autor: Anna Girtler | Skomentuj

Kasy fiskalne Interpretacja ogólna Ministra Finansów

W dniu 12 września 2013 r. Minister Finansów wyjaśnił kwestię jednoznaczności oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi.

Czytaj dalej

Opublikowano , autor: Anna Girtler | Skomentuj

Zwrot części VAT za materiały budowlane tylko do końca 2013 r.

Uchylenie ustawy  z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z  budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).  ma nastąpić w celu sfinansowania programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Jeżeli podatnicy złożą swój pierwszy wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane do końca 2013 roku, będą mogli korzystać z tzw. praw nabytych, czyli przez pięć lat od daty złożenia pierwszego wniosku będą mieli prawo do zwrotu VAT w ramach określonego ustawą limitu. Czytaj dalej

Opublikowano , autor: Anna Girtler | Skomentuj

Kasy fiskalne w 2013

Od 01.03.2013 kolejne grupy podatników mają obowiązek ewidencjonowania obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej. Dotyczy to m.in. podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia z ewidencjonowania na skutek obniżenia limitu zwolnienia z ewidencjonowania z 40.000,00 zł do 20.000,00 zł. oraz podatników świadczących usługi przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Czytaj dalej

Opublikowano , autor: Anna Girtler | Skomentuj

PIT-11… Termin przekazania informacji upływa 28 lutego (czwartek)

Do końca lutego płatnicy, w przypadku, gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, mają obowiązek przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu imienne informacje za 2012 r. na formularzu PIT-11.

Czytaj dalej

Opublikowano , autor: Anna Girtler | 1 komentarz

Zmiany w zakresie fakturowania 2013

Z dniem 1 stycznia 2013 r. uległo zmianie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur. Większość zmian ma charakter fakultatywny.

Czytaj dalej

Opublikowano , autor: Anna Girtler | Skomentuj

Zmiany w ulgach podatkowych w 2013

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają ograniczenia w stosowaniu ulgi na internet. Zmiany obejmują też ulgę prorodzinną.

Czytaj dalej

Opublikowano , autor: admin1 | Skomentuj

Odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniach za 2012 r…

Powoli, lecz nieuchronnie zbliża się termin rocznych rozliczeń z fiskusem. Jakie wydatki spowodują zmniejszenie wysokości obciążeń podatkowych? Poniżej przedstawiam możliwości dokonywania odliczeń od dochodu i od podatku.

Czytaj dalej

Opublikowano , autor: Anna Girtler | Skomentuj