PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

SKALA PODATKOWA W 2014 i 2015 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad do
85.528,00 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528,00 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528,00 zł

Kwota wolna od podatku w 2014 r. i w 2015 r. wynosi 3.089 zł

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH NA 2015 R.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić:

1. podatnicy, którzy w 2014 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:
- samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro (626.880,00 zł)*
- w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 150.000 euro (626.880,00 zł)*
2. podatnicy, którzy rozpoczną w 2015 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania
3 kwartalnie podatnicy, którzy w 2014 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:
- samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 25.000 euro (104.480,00 zł)*
- w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 25.000 euro (104.480,00 zł)*

*Średni kurs euro NBP z dnia 1.10.2014 r. wynosi 4,1792 zł.

MAŁY PODATNIK W 2015 R.

 Wartość przychodu ze sprzedaży  za 2014 r. (wraz z kwotą należnego podatku od towaru i usług) uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika- 1.200.000 euro (5.015.000zł)*.

 *Średni kurs euro NBP z dnia 1.10.2014 r. wynosi 4,1792 zł.

JEDNORAZOWA AMORTYZACJA

Z jednorazowej amortyzacji mogą korzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.

Łączna kwota dokonywanych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć w roku 2015 równowartości 50.000 euro (209.000 zł).

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDU 2015 r.

Dotyczy pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych nie będących własnością pracodawcy i pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej nie ujętych w ewidencji środków trwałych.

Rodzaj pojazdu stawki
Samochód osobowy- o poj. skok. silnika do 900cm3- o poj. skok. silnika powyżej 900cm3 -0,5214 zł-0,8358 zł
motocykl 0,2302 zł
motorower 0,1382 zł

Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie samochodów osobowych

Limit kilometrów*

14.11.2007 r.- nadal

pojemność silnika

do 900 cm3

powyżej 900 cm3

300

156,42 zł

250,74 zł

500

260,70 zł

417,90 zł

700

364,98 zł

585,06 zł

*Limit kilometrów uzależniony jest od liczby mieszkańców miasta lub gminy, w których pracownik jest zatrudniony:

  • 300 km- do 100 tys. mieszkańców

  • 500 km- ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

  • 700 km- ponad 500 tys. mieszkańców

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

okres 09.06.2011-09.05.2012 10.05.2012-7.11.2012 8.11.2012-5.12.2012 6.12.2012-9.01.2013
Stawka%roczna

14

14,5

14

13,5

9.01.2013-6.02.2013 -13%

7.02.2013-6.03.2013- 12,5%

7.03.2013-8.05.2013-11,5%

9.05.2013-5.06.2013-11,0%

6.06.2013-3.07.2013-10,5%

od 04.07.2013-8.10.2014-10%

od 09.10.2014-                     -8%